/ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันวันที่ 15/10/2019

ปตท. บางจาก เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ ไออาร์พีซี พีที ซัสโก้ เพียว ซัสโก้
เบนซิล 95
Gas 95
Gas 91
E20
E85
ดีเซล
ดีเซลพรีเมียม
มีผลบังคับใช้วันที่