/USB Disk Security โปรแกรมป้องกันไวรัส Flash Drive แบบถาวร
USB Disk Security

USB Disk Security โปรแกรมป้องกันไวรัส Flash Drive แบบถาวร

โปรแกรมป้องกันไวรัส Flash Drive แบบถาวร USB Disk Security เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันไวรัสจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB Drive โดยเฉพาะ สามารถป้องกันได้ทั้งสองทางคือป้องกันไวรัสที่แอบฝังตัวอยู่ในอุปกรณ์ USB มาติดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทางหนึ่งคือป้องกันไวรัสที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มาติดที่อุปกรณ์ USB โปรแกรม USB Disk Security จะรันทันทีที่เปิดเครื่อง และทำงานอัตโนมัติเมื่อเสียบอุปกรณ์ USB โปรแกรมจะทำการสแกนไฟล์ต่างๆในอุปกรณ์ว่ามีไวรัสหรือไม่ ถ้ามีก็จะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทำการลบ

โปรแกรมป้องกันไวรัส Flash Drive แบบถาวร

สามารถสั่งสแกน USB Drive ที่น่าสงสัยได้

สั่งล็อคอุปกรณ์ USB Drive ไม่ให้เขียนข้อมูลลงไปได้ซึ่งทำให้ไวรัสไม่สามารถเข้าไปฝังตัวลงใน USB Drive ได้นั่นเอง และยังสามารถล็อคไม่ให้ USB Drive ใดใดสามารถเขียนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ได้ด้วย

ดาวน์โหลด – USB Disk Security

โปรแกรมนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าและเปิดปิดโปรแกรมใหม่